Wspólne tworzenie struktury

W programie partnerskim HelloZakupy.pl postanowiono wykorzystać mechanizm tworzenia sieci partnerskiej opartej o tak zwany system binarny.

Schemat takiej struktury (często nazywanej dwójkową) posiada pewną specyficzną cechę. Otóż żaden z partnerów naszej sieci nie może posiadać bezpośrednio pod sobą poleconych więcej niż 2 osób!

Nie oznacza to, że nie może rekomendować do naszego programu premiowego kolejnych konsumentów. Nowo zarejestrowane do programu osoby zajmują kolejne wolne miejsca sieci na głębszym możliwym poziomie Twojej struktury. W ten sposób tworzone są tylko dwie linie sponsorskie polecanych do programu osób. Zwróć uwagę, że w ten sposób pomagamy sobie nawzajem w tworzeniu struktury.

Przykład modelowy:

binarny_hello_wzor1

 

Wiele osób poleconych przez nas do programu robi to samo tworząc własną sieć partnerską. Dotyczy to również każdego z Twoich Up-Line, rekomendujących do programu więcej niż 2 osoby. W ten sposób wszyscy wspólnie tworzą jedną główną linię sponsorską.

Realna struktura:

siec_binarna_real

 
Bez względu na to czy w Twojej sieci znajdują się  tylko osoby polecone przez Ciebie, partnerzy zarejestrowani przez Up-Line czy są to kolejne rejestracje osób w strukturze – Ty możesz otrzymywać prowizje partnerską z całej grupy!