HelloZakupy.pl oferują zarejestrowanym uczestnikom programu partnerskiego wiele korzyści płynących z możliwości biznesowych stworzonego systemu premiowego.

W przeciwieństwie do wielu programów lojalnościowych oraz partnerskich opartych na jednorazowych prowizjach rzędu kilku procent lub potrzebie gromadzenia wielu punktów, możesz wypracować stałe dodatkowe źródło dochodu oraz wysokie rabaty. Wszystko to bez ciągłej konieczności rekomendowania nowych osób z których można było otrzymać ów jednorazowa premię. U nas raz stworzona grupa generuje dla Ciebie premię zawsze, gdy pojawi się w niej jakiś obrót!

W ramach naszego programu oferujemy szereg premii partnerskich oraz dużo możliwości zarówno dla tych osób, które chcą:

  • być jedynie konsumentami oferowanych produktów,
  • kupować je o 30, 50, czy 80% taniej,
  • być liderami i budować własną dużą sieć partnerską generującą stałą oraz atrakcyjną comiesięczną premię!

Możesz więc być tylko naszym klientem, pracować na swoje rabaty lub budować dochodową sieć konsumencką i czerpać zyski z całej swojej struktury.

 

15% Premia na start

W naszym programie otrzymujesz 15% premii partnerskiej za każdy uzyskany punkt PV przez poleconą osobę. Premia jest naliczona w pierwszym miesiącu aktywności zarekomendowanej do programu osoby.

 

15% Premia grupowa

W naszym programie otrzymujesz 7,5% premii wyliczanej z takiej samej ilości punktów grupowych prawej oraz lewej odnogi sieci. Jest to równoznaczne z otrzymaniem 15% premii grupowej z tak zwanej słabszej linii. Dlatego też w przykładach będziemy posługiwać się wzorem 15% z tzw. słabszej odnogi sieci.

Premia ta jest wypłacana z wszystkich uczestników programu partnerskiego, znajdujących się w Twojej grupie. Nie ma znaczenia, czy są to osoby polecone bezpośrednio przez ciebie, Twojego sponsora lub innego Up-Line…. Otrzymujesz prowizję zawsze gdy tylko w Twojej słabszej odnodze pojawia się jakikolwiek zakup!

Raz stworzona siec może generować co miesiąc prawdziwy dochód pasywny!

 

Premia grupowa z głównej (silniejszej) linii sponsorskiej

Każdy partner osiągający wymaganą wartość punktów GV może otrzymać dodatkową premię partnerską wynoszącą nawet 5,5% obrotu silniejszej nogi. Nagroda ta zostaje podzielona na dwa progi: 3 oraz 5,5%

Warunkiem otrzymania pierwszej 3% premii jest posiadanie minimum 8 000 punktów GV z czego  wartości posiadanych punktów grupowych głównej linii sponsorskiej nie może stanowić więcej niż 60% wartości punktów grupowych.

Kolejnym progiem (5,5% premii) będzie wartość 20 000 GV z analogicznym warunkiem stosunku posiadanych punktów.

Premia 3% oraz 5,5% będzie wyliczana w oparciu o różnicę poziomową. Oznacza to, że jeśli posiadasz w silniejszej nodze lidera zakwalifikowanego do premii 3%, partner otrzyma różnicę wynoszącą 2,5%.

 

10% Minimum dla polecającego

Gdy tylko jedna z zarekomendowanych osób uzyska premię partnerską w wysokości min 60PLN otrzymasz 10% z puli minimum gwarancji. Oznacza to, że jeśli polecisz do systemu nawet tylko 1 osobę, której premie partnerskie wynosiły by np. 10 000 zł – otrzymasz 1000zł – czyli 10% tej sumy!

 

Udział w zyskach całego programu

9% całego obrotu punktowego HelloZakupy.pl jest przeznaczone do podziału pomiędzy zakwalifikowanych liderów.

 

Coś więcej …?

To na pewno nie koniec… Wraz z rozwojem będziemy starać sie oferować naszym klientom dodatkowe systemy premiowe i motywacyjne